Zbor članov ZSČ TRBOVLJE na strelišču Agnez

V ponedeljek 21. 3. 2016, je potekal redni letni občni zbor vseh naših članov ZSČ Trbovlje. Povabljeni so bili g. Tomaž Lavtižar, podpredsednik ZSČ Slovenije in predsednik CISOR-ja, ki je zastopal gen. majorja A. Štajnerja, vidni člani z Gorenjske, na novo ustanovljene častniške organizacije Jesenice-Kranjska gora, podpredsednik ZVVS za ZASAVJE g. Rudi Žagar in aktivni letalski podčastnik SV g. Matjaž Irgl.
Navzoče je pozdravil predsednik Trboveljske ZSČ, major Bojan Šoper in dal besedo gostom, ki so prenesli pozdrave in vzpodbudne besede svoje sredine.
Za tem je predsednik podal izčrpno poročilo o izvršitvi plana dela in porabi financ, preteklega leta. Po izvolitvi delovnih teles, smo dobili besedo tudi ostali, razpravljali o poročilih, izvolili nadomestnega sekretarja in sprejeli predlagana plan dela in finančno konstrukcijo plana za tekoče leto 2016.
Razprava se je malo zavlekla, saj smo govorili o perečih problemih, kot so pridobivanje mladih članov, zbiranje donacij, plačevanju obveznosti, pridobivanju dokumentacije za zemeljska dela 200m strelišča, o predlogih za priznanja in odlikovanja naših zaslužnih članov , status strateške rezerve, za strokovno pomoč ob krizah, kot so naravne nesreče, pomoč policiji in vojski ob begunski krizi in podobnih situacijah, saj razpolagamo z znanjem in izkušnjami na področju obrambe, varnosti in zaščite ter reševanja.
Ob koncu smo bili tudi nekoliko presenečeni, saj so nam naši najmlajši člani predstavili najnovejši način predstavitve naše organizacije in obveščanja svojih članov in javnosti. Ustvarili so spletno stran, ki bo zaživela z 31. marcem 2016.
Zaključili smo po urici in pol ob prijetnem druženju.

Updated: 27. 3. 2016 — 20:45
ZSČ Trbovlje © 2016 Frontier Theme